22
feb
2017
2

Pech voor langdurig werkloze vrouwen van 55+

Onlangs bracht het Centraal Bureau voor de Statistiek jubelende cijfers naar buiten die vertelden dat het aantal langdurig werklozen aan het dalen was. Waarbij zelfs het aantal langdurig werkloze 55-plussers naar beneden duikelt.

Nieuws om blij van te worden!

Helaas ligt de werkelijkheid iets genuanceerder dan in eerste instantie uit deze cijfers blijkt.

Het aantal langdurig werkloze mannen van 55 tot 65 jaar is namelijk het afgelopen jaar met 11.000 gedaald, maar het aantal langdurig werkloze vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep is echter nog met 1000 gestegen. En dat zijn we in het nieuws helaas niet tegengekomen. Daar komt bij dat 55-plussers die werk vinden, vaak een tijdelijk contract krijgen of het werk als ZZP-er uitvoeren.

Hoe komt het, dat het aantal langdurig werkloze oudere vrouwen nog steeds toeneemt, terwijl het aantal langdurig werkloze oudere mannen afneemt? Ligt het aan de sector (bijvoorbeeld de bouw) waar vanwege de aantrekkende economie het eerst banen ontstaan? Of misschien aan het feit dat vrouwen van 55-65 jaar wat eerder de arbeidsmarkt de rug toekeren omdat ze ontmoedigd zijn? Dit laatste is een vaststaand gegeven, getuige de grafiek die gemaakt is op basis van cijfers van het CBS.


Tips

Je zou een heel boekwerk kunnen schrijven over de niet meer zo piepjonge werkzoekende. Om te beginnen over wat een enorm potentieel er onbenut ligt te verstoffen met de werkzoekende veertig-, vijftig- en zestigplusser. Tot die tijd, om de ontmoediging wat tegen te gaan hier enkele tips:

– zet in een sollicitatie punt voor punt bij de functie-eisen je eigen kennis en ervaring af

– als men bang is dat je te duur bent, geef dan aan dat er te onderhandelen valt over je salaris.

– wees bereid te verhuizen

– benadruk een mogelijke rol als mentor

– benadruk de voordelen van de oudere werknemer:

• je hoeft niet zo nodig meer te jobhoppen, je blijft je werkgever trouw

• je zit waarschijnlijk niet meer met gezinsperikelen wat je flexibel (toverwoord!) maakt: je hoeft geen rekening te houden met schooltijden, vakanties en eventueel zieke kinderen. Op ongebruikelijke tijden werken gaat makkelijker

• door levenservaring ben je goed in staat risico’s en kansen realistisch in te schatten

• ouderen hebben vaak een betere kennis van buitenlandse talen


Ik had ook heel graag cijfers erbij willen betrekken uit de groep vrouwen van 40 – 55 jaar, maar helaas kon ik deze cijfers niet vinden bij het CBS.

bronnen: CBS, LoopbaanVisie, Monsterboard, Recruiting Roundtable

1 Response

Leave a Reply