24
mrt
2017
2
hoe ouder hoe gelukkiger

Hoe ouder hoe leuker

Als je rond je vijftigste levensjaar zit ben je een geluksvogel. Letterlijk. Vanaf nu gaat je gevoel van welbevinden – eenvoudiger gezegd: hoe gelukkig je bent – alleen nog maar omhoog.

Onderzoek

Ooit, zeven jaar geleden, is er een grootschalig onderzoek geweest onder maar liefst 340.000 Amerikanen waarin hen gevraagd werd hoe gelukkig zij zich voelden. En de aarde beefde een beetje onder de universiteit van waaruit hoogleraar psychologie Arthur Stone zijn onderzoek leidde, toen de uitkomst zich af begon te tekenen. Wat bleek? De oudste groep, de mensen tussen de 82 en 85 jaar, was het gelukkigst. En rond je vijftigste sta je aan de voet van een stijgende gelukslijn die zijn hoogtepunt dus bereikt als je een kras oudje bent.

Het leuke is dat het hier niet om een flut-onderzoekje gaat waarbij je je vraagtekens kunt plaatsen, maar om een giga-rechercheklus onder een enorme hoeveelheid mensen waardoor je toch echt wel waarde mag hechten aan de uitkomst.

Geluk is een U

Uit de cijfers bleek dat 18-jarigen zich over het algemeen prima voelden, maar na die leeftijd zet de gelukslijn een gestage daling in. Dit heeft waarschijnlijk te maken met getob aangaande werk en kinderen. Pas rond het vijftigste jaar gaat de lijn weer om hoog en stijgt vrolijk door tot ver in de tachtig. Het geluksgevoel gekoppeld aan leeftijd vertoont dus een U-curve, aldus hoogleraar Stone.

gelukscurve

Hoe komt dit?

De voordelen van jaren op je conto

Het wordt niet vaak genoemd, maar ouder worden heeft echt zijn voordelen. Hieronder volgen er een paar:


1. Met de leeftijd komt emotionele stabiliteit. Oudere generaties ervaren minder zorgen, angst en woede dan jongere generaties. Van ervaringen met tegenslag hebben de 50-plussers geleerd stress te hanteren.

2. Relativeren gaat steeds gemakkelijker. Je maakt je minder snel druk om kleinigheden.

3. Er komt wat meer zelfverzekerdheid om de hoek kijken, naarmate de jaren gaan tellen. Je denkt wat sneller: wat kan mij het ook schelen wat een ander ervan denkt.

4. Door de confrontatie met tijdelijkheid en eindigheid zijn ouderen meer dan jongeren in staat om te leven in het moment.

5. Ouderen zijn beter dan jongeren in het oplossen van complexe problemen, doordat ze kunnen putten uit ervaring. Zie het zo: de database van oudere mensen zit gewoon voller. Hierdoor worden ze misschien wat trager in hun denken, maar ook rijker.

6. De groep ouderen wordt steeds groter. Dit heeft een meerwaarde voor de maatschappij: onder deze groep is minder geldingsdrang, meer begrip voor de ander én de behoefte om iets door te geven.


Natuurlijk is het niet alleen maar leuk om ouder te worden. Maar ouder worden wordt maar al te vaak alleen omschreven als een probleem of als iets om te bevechten. Met het klimmen der jaren komt er echt iets moois tot wasdom.

bronnen: Volkskrant, Psychologie Magazine, NRC, foto: Pixabay

2 Responses

  1. Muriel

    Bedankt voor je reactie, Rory! Gelukkig is het beeld dat ik vroeger als kind van 40-, 50- en 60-plussers had (grijs, breiend en bordurend en vooral oud) nu volkomen anders. Er is nog zoveel mogelijk op deze (mooie) leeftijd!

Leave a Reply