19
mei
2017
3

Zin in je leven

Waartoe zijn wij op deze aardkloot? De kans is groot dat deze vraag steeds vaker de kop op steekt wanneer je de spreekwoordelijke helft van je leven voorbij bent gefloept.

Geluk is geen doel

Vaak wordt gedacht dat gelukkig zijn een hoger doel in het leven is en dat succesvol zijn (een bewonderenswaardige baan, een jaloersmakende partner, een VT-Wonenhuis) automatisch leidt tot een gelukkig leven.

Toch kun je je afvragen of geluk nou zo’n handig doel is om na te streven. Sterker nog, de Canadese Emily Esfahani Smith stelt dat het najagen daarvan ons juist ongelukkig maakt. Hoe meer je bezig bent met het vormgeven van je eigen geluk, hoe groter de kans is dat je last krijgt van gevoelens van zinloos- en hopeloosheid. Gelukkig zijn is vluchtig, grillig en ongrijpbaar.

De westerse cultuur is geobsedeerd door geluk. In het boek ‘De kracht van betekenis’ stelt Esfahani Smith dat we hiermee het verkeerde doel najagen. Niet gelukkig zijn, maar betekenisgeving maakt het leven de moeite waard.

Emily Esfahani Smith werkt voor de University of Pennsylvania, Stanford University en publiceerde in de Wall Street Journal, New York Times en TIME.

De betekenis van betekenis

Esfahani deed psychologisch onderzoek, voerde gesprekken met honderden mensen, gebruikte inzichten uit de filosofie en literatuur en kwam tot de conclusie dat geluk slechts een momentopname is en dat een betekenisvol leven leiden – het gevoel dat je leven zin en waarde heeft – een veel meer diepgewortelde voldoening geeft dan het vluchtige geluksgevoel dat slechts een momentopname is.

Draai het maar eens om en je beseft dat ze wel eens gelijk zou kunnen hebben: ongelukkig wordt je niet door een tekort aan geluk, maar door het gevoel geen waarde en betekenis te hebben of te zien.

Vier pijlers

De schrijfster onderscheidt 4 pijlers voor een betekenisvol leven:

1. Het gevoel ergens bij te horen (wat dan maar ook: familie, club, buurt).

2. Een doel dat ons motiveert iets aan de wereld bij te dragen, hoe bescheiden ook.

3. Een coherent verhaal over je leven kunnen vertellen, waardoor je ervaringen samenhang en betekenis krijgen.

4. Transcendentie, het gevoel uit te kunnen stijgen boven de dagelijkse gebeurtenissen. Vervoering. Door bijvoorbeeld mooie muziek, kunst, mystiek of een mooie sterrenhemel.

Nieuwsgierig geworden? Het boek is geen taaie pil, maar schijnt prettig leesbaar te zijn.


De kracht van betekenis – hoe zin te geven aan je leven

Emily Esfahani Smith

Uitgeverij Ten Have

€19,99

(De oorspronkelijke titel is ‘The Power of Meaning’. Het woord meaning laat zich lastig vertalen. Dichtst in de buurt komen onze woorden betekenis en zin.)

verkrijgbaar bij diverse boekhandels, ook online


bronnen: Washington Post, Uitgeverij ten Have

Leave a Reply