8
nov
2016
3

De kunst van het ouder worden, en van het filosoferen

Ouder worden is over het algemeen zo gek nog niet. Lees hieronder wat een aantal grote denkers aan wijsheden hebben geproduceerd over het verstrijken van de tijd.

Plato (427 – 347 v. Chr.), Griekse filosoof en schrijver:

Met de jaren komt de wijsheid, aldus Plato. Verdieping, rijping en innerlijke verrijking zorgen ervoor dat je milder in het leven staat. Je wordt minder gestuurd door je driften, waardoor er een gevoel van bevrijding en grote vrede over je komt.

Cicero (106 – 43 v. Chr.), Romeinse politicus en filosoof:

Ouderen zijn door hun ervaring en inzicht zeer geschikt om leiding te geven. ‘Niet door kracht, vaart of handigheid worden grote taken verricht, maar door beleid, gezag en inzicht. Deze laatste drie hoedanigheden raakt een ouder mens niet kwijt, meestal maakt ouderdom ze zelfs nog sterker.’

Aristoteles (384 – 322 v. Chr.), Griekse filosoof en wetenschapper:

Aristoteles denkt er het zijne van. Mensen op leeftijd vindt hij klagerig, praatziek, bang en wantrouwig. Hun gevoel voor humor ebt weg. Ai. Hoe oud zou hij geweest zijn toen hij dit verkondigde?

Petrarca (1304 – 1374), Italiaanse dichter/schrijver:

Petrarca dan, heeft hij iets positiefs? Ga vooral door met wat je doet, vindt hij. ‘Rustiger aan doen is het begin van het einde.’

Deze meneer mag dan wel een groot denker zijn, maar een beetje nuancering was hier wel op zijn plaats geweest. Bezig blijven is een voorwaarde, maar dat mag best in je eigen tempo toch?                              

Montaigne (1533 – 1592), Franse filosoof, schrijver en politicus:

Geniet vooral, zegt deze Fransoos. Juist als je accepteert en doorvoelt dat het leven ooit een keertje ophoudt, geniet je des te intensiever ervan. ‘Hoe korter tijd van leven ik heb, des te dieper en voller moet ik het maken.’

Goethe (1749 – 1832), wetenschapper, schrijver, filosoof, staatsman:

Een man naar mijn hart, deze romantische Duitser. ‘Ook na de bloei groeit een plant vastberaden door’, is één van zijn uitspraken. Hij genoot van het ouder worden en bleef zeer actief. Met het klimmen der jaren gaat er het een en ander verloren, maar er komt ook iets voor in de plaats. Herinneringen en ervaring bijvoorbeeld, ‘iets wat niemand je af kan pakken’.

Alain de Botton (1969), Zwitserse schrijver en filosoof:

Eén van de grootste cadeau’s van ouder worden is ervaring. Veel van wat je meemaakt, herken je. Het leven is voor ouderen minder angstaanjagend en makkelijker voorspelbaar. Vooral ook wat jezelf betreft. Gebeurt er iets naars waarvan je eerder dacht: ‘Hoe kom ik hier ooit uit’, dan weet je nu dat je je er wel doorheen slaat.

En omdat dit wel erg veel mannen op een rij zijn, sluit ik af met een wijze vrouw:

Sophia Loren (1934), Italiaanse actrice:

Er is een bron van jeugdigheid: dat is je geest, je talent en de creativiteit die je toelaat in je leven en dat van je geliefden. Als je put uit deze bron, heb je de tijd verslagen.

1 Response

Leave a Reply